W związku z artykułem red. Agnieszki Sowy pt. „Patotransplantacja”, zamieszczonym w tygodniku „Polityka”, nr 34.2020 (3275) z dnia 18 sierpnia 2020 r., Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus  oświadcza co następuje:

 • Opisane w artykule okoliczności są w przeważającej mierze nieprawdziwe i przedstawione zostały
  w sposób nierzetelny, poprzez zrelacjonowanie stanowiska jednej ze stron sporu zaistniałego pomiędzy prof. Arturem Kwiatkowskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM.
 • Nieprawdą jest w szczególności jakoby opisane w artykule nieprawidłowości, które miały mieć miejsce w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie zostały „zamiecione pod dywan”. Wszelkie doniesienia
  o nieprawidłowościach mających miejsce w Szpitalu, Dyrekcja traktuje z najwyższą powagą,
  co w sprawach opisanych w artykule skutkowało złożeniem do prokuratury kilku zawiadomień
  o możliwości popełnienia przestępstwa.
 • Przygotowując artykuł, red. Agnieszka Sowa nie dochowała należytej staranności w zakresie dążenia do ustalenia prawdziwego przebiegu wydarzeń, m.in. poprzez zignorowanie licznych toczących się
  w sprawie postępowań karnych oraz wyjaśnień i dokumentów, które przeczą przyjętych w artykule tezom.
 • Autorka tekstu nie podjęła nawet próby kontaktu ze Szpitalem i nie sprawdziła, że wszystkie zalecenia pokontrolne, o których mowa w artykule zostały przez Szpital skutecznie wdrożone.
 • Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie kategorycznie sprzeciwia się publikowaniu artykułów, które w pogoni za sensacją podważają zaufanie społeczne do służby zdrowia,
  cow rezultacie uderzyć może w polską transplantologię i przyczynić się do zmniejszenia liczby dawców.

Jednocześnie informujemy, że w związku z ukazaniem się przedmiotowego artykułu, w dniu
31 sierpnia 2020 r. Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś złożył skargę do Rady Etyki Mediów (link do treści skargi: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/uczelnia/rem-polityka.pdf).

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie rozważa ponadto podjęcie kroków prawnych zmierzających do obrony dobrego imienia Szpitala.