Od teraz pacjenci UCK WUM będą diagnozowani przy użyciu nowego zaawansowanego technologicznie cyfrowego skanera PET/CT, który zastąpił wysłużony aparat. Dzięki temu badanie będzie szybsze i dokładniejsze. Co równie ważne, zmniejszy się dawka pochłoniętego przez pacjenta promieniowania.. Dołączony do urządzenia tomograf komputerowy pozwoli na dokładną lokalizację zmian chorobowych. Oparty na laserach system pozycjonowania pacjenta umożliwi także wykonywanie badań, na podstawie których można będzie planować radioterapię. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pacjenta, a także umożliwi wykonanie mu innych badań jeszcze tego samego dnia. Otwarcie pracowni stało się możliwe dzięki finansowaniu od Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET”.

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej wykonuje się badania PET/CT ze znakowaną glukozą (2-[18F]FDG) we wszystkich wskazaniach refundacyjnych. Zakład posiada także możliwość wykonania badania z innymi znacznikami, znakowanymi izotopem galu-68 (dzięki posiadanemu generatorowi), takimi jak antygen specyficzny dla prostaty (PSMA) czy receptorami somatostatynowymi (DOTA-TATE). Zakład planuje wprowadzenie kolejnych radiofarmaceutyków, jak np. czynnik wzrostu fibroblastów (FAPI).
Uruchomienie nowego urządzenia otwiera możliwości wykonywania badań diagnostycznych i naukowych, dlatego zakład zachęca do kontaktu (sekretariat_zmn@wum.edu.pl)