W związku z  trwającym stanem epidemii i wciąż pogarszającą się sytuacją epidemiczną, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów oraz pracowników Szpitala przypominamy, że odwiedziny  w Oddziałach Klinicznych  UCK WUM mogą być wstrzymane lub ograniczone, w zależności od profilu i specyfiki realizowanych świadczeń. Wiążące decyzje w tym zakresie są podejmowane przez Kierownika Oddziału lub Zakładu Leczniczego. Indywidualne decyzje dotyczące odwiedzin, uzasadnione szczególną sytuacją zdrowotną, w której znajduje się Pacjent, w trybie wyjątkowym również podejmuje Kierownik Oddziału Klinicznego lub lekarz dyżurny. W Oddziałach Klinicznych Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie rekomenduje się, by z małoletnim pacjentem  jednoczasowo przebywał  jeden opiekun Zgodnie z przepisami z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zasady odwiedzin są umieszczone w widocznym miejscu, przy wejściu do poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala.  .

Jednocześnie apelujemy do pacjentów korzystających z Przychodni i Poradni na terenie szpitala UCK WUM ( Dziecięcy Szpital Kliniczny, Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha, Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus) o bezwzględne przestrzeganie zasad epidemicznych obowiązujących w miejscach publicznych i stosowanie się do powszechnie obowiązujących obostrzeń tj. noszenia maseczek  zakrywających w sposób prawidłowy nos i usta, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m.