Zespół Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM, I Zakładu Radiologii Klinicznej WUM oraz I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w składzie dr hab. n. med. P. Łęgosz, dr Marek Gołębiewski (ortopedzi),  dr n. med. Tomasz Lorenc (radiolog), dr n. med. Rafał Kowalczyk i dr Maciej Barwijuk (anestezjolodzy), przeprowadził innowacyjny zabieg minimalnie inwazyjnej, elektrochirurgicznej (Radiofrequency – RF), przezskórnej ablacji ogniska guza kostniaka kostnawego. Było to możliwe dzięki  zakupowi przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu lasera nowej generacji oraz wzorcowej współpracy pod względem merytorycznym, logistycznym i interpersonalnym  trzech jednostek Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM. Zabieg przezskórnej termolezji guza w znieczuleniu przewodowym wykonano 17.06.2021r. Pod każdym względem korzyści są przeważające w porównaniu z zabiegiem „na otwarto”.  Ablacja ogniska guza sposobem mini inwazyjnym gwarantuje wysoką skuteczność leczenia oraz poszerza możliwości udzielania świadczeń w tym zakresie w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UCK WUM.

Kostniak kostnawy jest łagodnym guzem występującym najczęściej u osób młodych (80% guzów diagnozowana jest u chorych między 4 a 25 r.ż.), trzykrotnie częściej u płci męskiej. Typowy miejscem występowania są trzony kości długich, w których wywołuje niesymetryczne, wrzecionowate pogrubienie jednej warstwy korowej ze zwiększoną jej sklerotyzacją i widocznym w obrazach rentgenowskich kilkumilimetrowym (do 15 mm) przejaśnieniem będącym ogniskiem guza zwanym nidus. Guz ma zdolność syntezy prostaglandyn będących mediatorem bólu, stąd chorzy odczuwają silne dolegliwości nasilające się w godzinach nocnych (zmniejszona perfuzja tkankowa sprzyja lokalnemu zwiększaniu stężenia prostaglandyn) charakterystycznie ulegające ustępowaniu po podaniu blokujących wytwarzanie metabolitów kwasu arachidowego niesteroidowych leków przeciwzapalnych pomimo niewielkiej skuteczności silnych leków przeciwbólowych, nawet narkotycznych. Również nasilona sklerotyzacja otaczającej nidus tkanki kostnej jest efektem działania prostaglandyn.