W lutym br. w Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM  kierowanej przez prof. Pawła Łagunę wykonano u dwójki dzieci allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych.

Transplantacje allogeniczne polegają na podaniu biorcy komórek od dawcy rodzinnego lub dawcy niespokrewnionego, wymagając tym samym żmudnego i trudnego procesu doboru genetycznego dawcy

Procedury przeszczepowe u dzieci należą do zabiegów unikalnych, wykonywanych w liczbie około 200 rocznie w skali kraju. Wskazania do transplantacji u dzieci obejmują choroby onkologiczne, ciężkie niedobory odporności, zespoły niewydolności szpiku oraz schorzenia metaboliczne.  Przeszczepienia autologiczne polegają na zastosowaniu wysokodawkowanej chemioterapii, a następnie przetoczeniu biorcy jego własnych komórek macierzystych uzyskanych wcześniej podczas zabiegu aferezy.

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM  jest czołowym i największym ośrodkiem leczenia białaczek u dzieci w kraju, zaś wdrożone ostatnio procedury zapewnią kompleksową opiekę Małym Pacjentom.

Przeszczepienia nie mogłyby się odbyć gdyby nie współpraca z Kliniką Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM (Kierownik: prof. Grzegorz Basak), Pracownią Immunogenetyki  (Kierownik: dr Marcelina Grabowska) oraz Bankiem Komórek Krwiotwórczych (Kierownik: dr Elżbieta Urbanowska) CSK UCK WUM.

Pierwsze allogeniczne przeszczepienia w Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM wykonał Zespół Transplantacyjny w składzie:

* personel lekarski: prof. Iwona Malinowska, dr Michał Romiszewki, lek. Paweł Józefczuk, lek. Joanna Olszewska

* personel pielęgniarski: mgr Joanna Ryba (Pielęgniarka Oddziałowa i Koordynator Transplantacji), piel. Beata Braniewicz, mgr Karolina Ciosk, piel. Iwona Dziadosz, mgr Anna Górzkowska, mgr Milena Konarzewska, mgr Ewa Łukawska-Karp, lic. Irena Osińska, lic. Renata Rozpędek.

W dotychczasowym znaczącym dorobku Zespołu Transplantologicznego, kierowanego przez prof. Iwonę Malinowską, znajduje się 38 autologicznych transplantacji komórek macierzystych. Pani Profesor jako transplantolog kształciła się w Bristolu w Wielkiej Brytanii, jak również zdobywała doświadczenie w czołowych Ośrodkach Przeszczepowych w Polsce.

Autor: Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM