4 kwietnia 2024 roku w Klinice Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez Prof. Mariusza Kuśmierczyka, po raz pierwszy w Polsce doszło do implantacji całkowicie sztucznego serca (TAH, total artifical heart), francuskiej produkcji Aeson Carmat.

Było to pierwsze w Polsce użycie serca Carmat oraz 58. implantacja na świecie. Obecnie jest to najnowocześniejszy model sztucznego serca. Biorcą jest 37-letni Chory, który trafił do szpitala z ciężką obukomorową niewydolnością serca. Jak sam opowiada, nie był w stanie wejść na 1. piętro, a choroba uniemożliwiła mu normalne funkcjonowanie. Ze względu na ciężkie nadciśnienie płucne oraz choroby współistniejące, pacjent był zdyskwalifikowany z przeszczepu serca.

Aeson Carmat to urządzenie, które składa się z dwóch krążących wirników, dookoła których jest żel, napędzający dwie biologiczne membrany, do których napływa i z których wypływa krew. Maszyna zawiera czujniki, które same się regulują – w zależności od aktywności pacjenta, a tym samym wykonywanego wysiłku fizycznego. Carmat z zewnątrz łączy się ze sterownikiem zasilanym czterema akumulatorami. Umożliwia to pacjentowi swobodne funkcjonowanie w środowisku domowym, natomiast koordynatorom mechanicznego wspomagania krążenia pozwala na stałe monitorowanie chorego poza murami szpitala.

Ze względu na ograniczoną dostępność narządów do przeszczepu, wynikającą z niedostatecznej liczby potencjalnych dawców, jest to szansa dla wielu pacjentów, dla których jedyna możliwością leczenia jest transplantacja serca.

Przed implantacją personel Kliniki został przeszkolony przez zespół reprezentujący francuską firmę Carmat – począwszy od sfery chirurgicznej, kwalifikację oraz prowadzenie pacjenta przed, jak i po zabiegu operacyjnym wraz z monitorowaniem w warunkach domowych.

W szkoleniu wziął udział zespół kardiochirurgów, kardiologów, anestezjologów, pielęgniarek, perfuzjonistów oraz VAD koordynatorów, na co dzień pracujących w UCK WUM.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to jeden z siedmiu ośrodków transplantacyjnych w Polsce, w którym dynamicznie rozwija się program przeszczepiania serc i płuc, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. W swoim profilu Klinika oferuje również wspomagania krótko-, średnio- i długoterminowe: ECMO, kontrapulsacja wewnątrzaortalna, Impella 5,5, Impella RP, Heart Mate 3 oraz TAH: Carmat.

Zespół implantujący:

Operator: prof. Mariusz Kuśmierczyk – Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej I Transplantologii
Asysta I: dr n.med. Radosław Wilimski
Asysta II: lek med. Karolina Żbikowska

Anestezjolog: lek med. Katarzyna Błońska – Kierownik Oddziału Kardioanestezjologii
Anestezjolog II: lek med. Grażyna Popko

Pielęgniarki anestezjologiczne: mgr Agata Dębek, Magdalena Żak

Pielęgniarki operacyjne: mgr Katarzyna Szymańska, mgr Kornelia Oleradzka
Perfuzjoniści: mgr Izabella Tyburczy, Agnieszka Bocheńska, Marek Szczerba

Kardiolog – echokardiografista: dr hab. n. med. Monika Budnik
Kardiolodzy kwalifikujący: dr hab. n.med. Małgorzata Sobieszczańska–Małek, dr n.med. Katarzyna Kodziszewska
Koordynatorzy mechanicznego wspomagania krążenia: mgr Zuzanna Strząska–Kliś, Jakub Kościołek
Wsparcie merytoryczne Aeson Carmat: Ramzi Abi Akar, Pauline Devaux, Francesco Arechhi, Richard Ward.

Zdjęcia: archiwum własne, Agnieszka Bocheńska, Jakub Kościołek, Zuzanna Strząska – Kliś