W Klinice Kardiologii UCK WUM po raz pierwszy przeprowadzono zabiegi z wykorzystaniem technologii PFA, Pulsed Field Ablation. Zostały one wykonane u pacjentów z migotaniem przedsionków. Zaletą PFA jest wybiórcze uszkadzanie kardiomiocytów co zmniejsza ryzyko powikłań w postaci pobocznego uszkodzenia sąsiadujących naczyń, nerwów i narządów klatki piersiowej. Do tej pory takie zabiegi można było przeprowadzać jedynie w dwóch ośrodkach w Aninie i w Lublinie.