Nietuzinkową nagrodę, Ig Nobel otrzymali nasi specjaliści, którzy zastosowali lody w celu zmniejszenia ryzyka zapalenia śluzówki u pacjentów po ciężkiej chemioterapii. Marcin Jasiński, Martyna Maciejewska, Anna Brodziak, Michał Górka, Kamila Skwierawska, Wiesław Jędrzejczak, Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz Basak i Emilian Snarski. Ich badanie udowodniło, że pacjenci po przeszczepach szpiku mają mniej szkodliwych skutków ubocznych, jeśli podaje się im… lody. Te badania były częścią większego projektu, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa autoprzeszczepiania szpiku. To pierwszy Ig Nobel dla projektu całkowicie polskiego i pierwszy z medycyny dla Polaków.

Ig Nobel, to alternatywny Nobel, przyznawany za badania, które najpierw wywołują uśmiech, ale następnie zmuszają jednak do myślenia. Część nagradzanych prac jest rzeczywiście bardzo zabawna. Przeważają jednak badania, w których znaleźć można wartościowe dane i wnioski. Nagrody wręczają laureaci „prawdziwych” Nobli. Konkurs wymyślił Marc Abrahams z Uniwersytetu Harvarda, redaktor naczelny satyrycznego pisma „Roczniki Badań Nieprawdopodobnych”
Więcej: https://www.wum.edu.pl/node/17348