W styczniu w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, pierwszy dorosły pacjent z białaczką limfoblastyczną został włączony do badania klinicznego nad innowacyjną terapią przeciwnowotworową, która wykorzystuje genetycznie modyfikowane limfocyty pacjenta – tzw. limfocyty CAR-T. Kierownik Kliniki prof. Grzegorz Basak wyjaśnia, że 40-letniego chorego z ostrą białaczką limfoblastyczną, leczonego wcześniej celowaną chemioterapią, u którego nastąpił  wczesny nawrót choroby zakwalifikowano do terapii CAR-T. Ta alternatywa daje pacjentowi realne szanse na wyleczenie choroby. I choć trudno jednoznacznie je oszacować, można mówić o zakresie 30-50%.

Więcej: https://www.wum.edu.pl/pierwszy-pacjent-z-szansa-na-przelomowa-eksperymentalna-terapie-limfocytami-CAR-T

Fot.: WUM