Zespół Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM za wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia w tej wymagającej grupie pacjentów został wyróżniony 6. miejscem  w konkursie” Złoty Skalpel” 2022. Nagrodzona procedura pozwoliła na zorganizowanie pierwszego w skali kraju, kompleksowego programu przezcewnikowej terapii pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej. Za tym sukcesem stoi zespół w składzie: dr Adam Rdzanek, dr hab. Piotr Scisło, dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr Arkadiusz Pietrasik, dr Ewa Pędzich, prof. Jerzy Kochman.

Wywiad z laureatami: https://pulsmedycyny.pl/zloty-skalpel-2022-nagrodzeni-za-nowatorskie-leczenie-jednej-z-wad-serca-1170896?fbclid=IwAR0oPkMXyGo9Yk6XO_m6r5gBHzEHOxqyxoGN6d3wqE5mATf4S-3KiSuS_pY