Specjaliści  z Kliniki Kardiologii UCK WUM zdecydowali się na procedurę przezskórnego leczenia ciężkiej niedomykalności mitralnej metodą brzeg-do-brzegu przy użyciu systemu Edwards Pascal u chorego  po transplantacji serca. U 65-letniego pacjenta, który 24 lata temu przeszedł przeszczepienie serca, w ostatnich miesiącach  nasiliły się objawy ciężkiej niedomykalności mitralnej – ograniczenie tolerancji wysiłku spowodowane narastaniem duszności.

Ze względu na wysokie ryzyko operacyjne chory nie mógł zostać poddany kardiochirurgicznemu leczeniu wady. Dlatego specjaliści zdecydowali się na bezpieczniejszą dla niego procedurę. Dla pacjentów po przeszczepie serca przezskórne leczenie wad zastawek stanowi istotną alternatywę terapeutyczną względem klasycznych technik kardiochirurgicznych – mówi dr hab. Piotr Scisło. Pacjent po 3 dniach od zabiegu został wypisany do domu. Jego rokowanie jest dobre. Dotychczas w Polsce nie wykonywano tego typu zabiegu u chorych po transplantacji serca.

Procedurę przeprowadził zespół operatorów: dr n. med. Adam Rdzanek, dr n. med. Arkadiusz Pietrasik, nawigatorów echo: dr hab. n. med. Piotr Scisło, dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka oraz kardioanestezjolog dr Renata Andrzejewska. Pacjentem zajmował się zespół kardiologów pod kierunkiem dr Eulalii Welk i dr n. med. Anny Fojt. Zabieg odbył się na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej (kierownik: prof. Janusz Kochman) I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM (kierownik prof. Marcin Grabowski).