1 marca 2023 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM rozpoczęła działalność nowa jednostka powstała w wyniku połączenia Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń o nazwie Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej. Zmiana dokonała się na podstawie zarządzenia  Rektora Warszawskiego Uniwersytetu medycznego prof. Zbigniewa Gacionga z dnia 20 grudnia 2022 r.

Szefem nowej kliniki jest wyłoniony w drodze konkursu prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii.