Klinika Położnictwa i Perinatologii UCK WUM znalazła się  w pierwszej dziesiątce wśród placówek medycznych działających w całej Polsce z największym odsetkiem znieczuleń zewnątrzoponowych w procentach w liczbie porodów. W przypadku Kliniki udział wynosi 59,9 %. Ten rodzaj znieczulenia minimalizuje ból podczas porodu siłami natury. Jest bezpieczne dla mamy i dziecka, nie zaburza naturalnego przebiegu porodu, zmniejsza ryzyko depresji poporodowej i stwarza duży komfort świadomego i satysfakcjonującego porodu dla kobiety oraz gwarantuje lepszą współpracę z położną. W UCK WUM jest dostępny dla wszystkich rodzących.