Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 21 września 2022 zmarł Pan Profesor dr hab. n. med. Kazimierz Ostrowski wieloletni kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Klinikę objął w roku 1990 i kierował nią do 2004 roku. W 1996 roku uzyskał tytuł profesora. W czasie kierowania Kliniką przez Profesora Ostrowskiego zakończono pięć przewodów habilitacyjnych, 16 lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych, 35 lekarzy specjalizację z chorób wewnętrznych, a 11 z nefrologii.  W tym okresie opublikowano 43 prace w renomowanych czasopismach zagranicznych i 173 polskich.

Profesor Ostrowski był pomysłodawcą i współorganizatorem Zakładu Medycyny Rodzinnej w naszej Uczelni.  Dzięki zaangażowaniu  Profesora otworzono nową stację dializ, która ściśle współpracowała z Kliniką szkoląc personel lekarski i pielęgniarski. w Szpitalu w Milanówku – Turczynku

Za swoją działalność profesor Ostrowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 50 – lecia Akademii Medycznej, Medalem 100 – lecia Szpitala Dzieciątka Jezus i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jednak największą pasją Pana Profesora była dydaktyka, był wychowawcą wielu pokoleń studentów, bardzo przez nich lubianym. Po przejściu na emeryturę Pan Profesor pozostał z nami prowadząc zajęcia ze studentami III roku I WL z propedeutyki interny ponad 10 lat.  W ostatnim czasie, gdy chorował, jako zespół Kliniki byliśmy przy Nim całym sercem, ofiarując najlepszą opiekę. Będziemy wspominać Pana Profesora jako człowieka życzliwego, przyjaznego, otwartego na innych i zawsze oddanego pacjentom.

Zespół Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii  i Chorób Wewnętrznych WUM