Prof. Olga Ciepiela i mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska razem z innymi członkami Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej przygotowały i opublikowały „Zalecenia Grupy Roboczej ds. Raportowania Wyników Elektroforezy Białek (RaWEB) surowicy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. 2023”. Inicjatywa stworzenia takich zaleceń leżała właśnie po stronie pracowników UCK WUM.

Celem przygotowanych zaleceń było opracowanie takiego sposobu raportowania wyników badań przez wszystkie laboratoria, aby dla lekarza wynik był zawsze jasny i czytelny, a pacjent na ich podstawie miał możliwość korzystać z konsultacji i leczenia w różnych ośrodkach medycznych.