Po raz kolejny członkowie kapituły wyłonili laureatów prestiżowego plebiscytu Lista Stu – najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Od 19 lat „Puls Medycyny” wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, a od 6 lat także te, które przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W zwycięskiej 100 znalazło się również kilkudziesięciu pracowników UCK WUM:

Poz. 9. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii, farmakologii klinicznej w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, w latach 2018-2020 był prezesem PTNT, a w latach 2016-2020 przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM.

Poz. 12. Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, spec. mikrobiologii, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współautor monografii „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata”, popularyzator wiedzy na temat tego koronawirusa oraz choroby COVID-19.

Poz. 14. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, transplantologii klinicznej, Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, przewodniczący Komisji Programowej Fundacji Ronalda MacDonalda Polska.

Poz. 15. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik I Katedry Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek korespondent PAN, zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN; w 2020 r. wyróżniony nagrodą naukową prezesa PAN za badania dotyczące chorób serca w aspekcie pandemii COVID-19.

Poz. 21. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, spec. położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poz. 27. Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, spec. pediatrii, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics, jedna z najczęściej cytowanych naukowców na świecie (według Stanford University, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies).

Poz. 34. Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii, prorektor ds. nauki i transferu technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM, przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii, wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ESC „Working Group on Pulmonary Circulation & Right Ventricular Function”, współautor „ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic”.

Poz. 36. Prof. dr hab. n. med., Leszek Czupryniak, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ds. współpracy międzynarodowej, redaktor naczelny „Clinical Diabetology”, popularyzator wiedzy wśród pacjentów i lekarzy na temat opieki nad chorymi na cukrzycę typu 2, zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.

Poz. 43. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka, spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej, transplantologii klinicznej i angiologii, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń UCK WUM, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Poz. 47. Dr hab. n. med., Krzysztof Zieniewicz, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poz. 50. Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka, spec. dermatologii i wenerologii, kierownik Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek prezydium Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii, członek zarządu Amerykańskiej Akademii Dermatologii.

Poz. 56. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT), członek rad naukowych Narodowego Instytutu Leków oraz Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, współzałożyciel spółki Saventic Health zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji w medycynie.

Poz. 58. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Głównego Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, która w 2020 r. wydała poradniki dla pacjenta i lekarza z zakresu udzielania teleporad w dobie pandemii, opiekun Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, za co otrzymał indywidualną nagrodę dydaktyczną JM Rektora WUM.

Poz. 63. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Oddziału Elektrokardiologii w Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ekspert elektroterapii z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Heart Rhythm Association.

Poz. 69. Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2020 r. otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Steciwko przyznawaną za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy pierwszego kontaktu, członek Komisji Promocji Zdrowia PTK.

Poz. 73. Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, nefrologii, diabetologii, zdrowia publicznego, geriatrii, diagnostyki laboratoryjnej, kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, członek Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

Poz. 85. Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński, spec. położnictwa i ginekologii, radiologii i perinatologii, I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poz. 93. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, spec. neurologii i neurologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dwukrotnie wyróżnionej Certyfikatem Diamentowym inicjatywy European Stroke Organization – Angels, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

Poz. 100. Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, twórca i kierownik Ośrodka Chorób Rzadkich Wątroby w UCK WUM, członek zarządu Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych dla chorób rzadkich wątroby (European Reference Network RARE-LIVER).

Gratulujemy wszystkim laureatom.

 

Źródło: Puls Medycyny