Prof. Michał Grąt, z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM, dyrektor Szkoły Doktorskiej WUM, odebrał z rąk Agaty Dudy nominację do tytułu Młodego Promotora Polski 2022 w kategorii nauka.  Tytuł ten od 2017 r. przyznawany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wyróżnienie – Młody Promotor Polski wprowadzone zostało w ubiegłym roku . Kapituła nominuje po jednej osobie w trzech kategoriach: sport, kultura, nauka. Ostatecznego wyboru laureata dokonuje małżonka prezydenta. Nagrody przyznawane są tym, którzy dzielą się osobistym sukcesem dla dobra wspólnego i prestiżu kraju.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas 32. Gali „Teraz Polska”. Prof. Grąt to wyjątkowy klinicysta, chirurg i naukowiec. Pierwsze artykuły naukowe dotyczące resekcji i transplantacji wątroby publikował jeszcze w czasie studiów. Badania będące podstawą rozprawy doktorskiej, którą obronił w niecały rok po zakończeniu studiów, pozwoliły na sformułowanie nowych międzynarodowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby, znacznie poszerzając dostęp do tej formy leczenia dla tysięcy chorych. Prof. Grąt zaprojektował i przeprowadził liczne nowatorskie badania nad leczeniem oraz patogenezą nowotworów i marskości wątroby. A wyniki publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach. Po raz pierwszy na świecie udowodnił bezpośredni związek pomiędzy uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym wątroby oraz ryzykiem nawrotu raka wątrobowokomórkowego po operacji. Wprowadził w Polsce nowatorską metodę perfuzji pobranych narządów przed przeszczepieniem wątroby, opartą na hipotermii i oksygenacji. Jest autorem wielu pionierskich operacji oraz metod leczenia nowotworów i marskości wątroby. Od podstaw stworzył laparoskopowy program rozległych operacji wątroby wykonywanych ze wskazań onkologicznych. Ale to nie tylko światowej klasy wybitny chirurg wykonujący rozległe operacje wątroby, w tym transplantacje, lecz także znakomity naukowiec – jego dorobek prac naukowych przekracza 220 punktów IF. Jako jeden z zaledwie kilku polskich chirurgów w historii publikował, jako pierwszy autor, w najbardziej prestiżowym czasopiśmie chirurgicznym na świecie – „Annals of Surgery”. Nie sposób tu wymienić wszystkich projektów, które zrealizował, ani nagród i wyróżnień, które otrzymał. A przecież prof. Grąt to rocznik 1987!

Oprócz naszego naukowca nominację otrzymały: Anna Sułkowska-Migoń, dyrygentka (w kategorii kultura) oraz Maria Andrejczyk, lekkoatletka, oszczepniczka (w kategorii sport). Laureatką została Maria Andrejczyk.

Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska