10 maja Minister Zdrowia powołał Krajową Radę do spraw Kardiologii. W skład Rady wszedł prof. Piotr Pruszczyk – prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej UCK WUM.

Zespołowi przewodniczy prof. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii – Państwowego Instytutu Badawczego, zastępcą jest zaś Waldemar Kraska – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W składzie Krajowej Rady do spraw Kardiologii zasiadają:

 1. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
 2. prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 3. Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
 4. Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 5. prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 6. prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 7. prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw Hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 8. prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 9. prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 10. prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 11. prof. dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 12. prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 13. prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii,
 14. prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 15. Agata Śmiglewska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
 16. prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Z-ca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 17. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii,
 18. prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,
 19. Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Rady należy:

1) monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;

2) przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;

3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;

4) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie:
a) podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,
b) poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,
c) monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;

5) opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie