Złoty OTIS to prestiżowa Nagroda Zaufania przyznawana z inicjatywy grupy znakomitych ekspertów, członków kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS, którzy kształtują system ochrony zdrowia w Polsce. Złoty OTIS to prestiżowa nagroda przyznawana od 2004 roku dla wybitnych lekarzy, farmaceutów, dziennikarzy i organizacji pacjenckich oraz firm farmaceutycznych. To „nagroda z misją” dostrzegająca i wspierająca te obszary Służby Zdrowia, które zostały przeoczone przez decydentów.

Prof. Tadeusz Tołłoczko otrzymał nagrodę Zaufania Złoty OTIS 2020 za dorobek życia w medycynie. Wieloletni kierownik Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, przez dwie kadencje rektor AM w Warszawie. Kierowana przez niego klinika była pierwszą w Polsce, która wprowadziła do praktyki klinicznej zabiegi transplantacji (przeszczepienie nerek). Profesor jest także twórcą standardów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zakażeń chirurgicznych. Przeprowadził około 900 operacji pierwotnej oraz wtórnej nadczynności przytarczyc. Ceniony przez lekarzy i studentów, także za wpajanie umiejętności krytycznego myślenia i podkreślanie: „Sapere aude” (Miej odwagę być mądrym) i „Vivere est cogitare” (Żyć to znaczy myśleć).

Nagrody Specjalna dla dr. hab. Leszka Czupryniaka, kierownika Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za odwagę i skuteczność we wprowadzaniu przełomowych rozwiązań w zdrowiu publicznym oraz całokształt dokonań naukowych i edukacyjnych.

Więcej informacji w publikacji „Nagroda Zaufania Złoty Otis 2020” dostępnej na stronie http://zlotyotis.pl/biuletyn-zloty-otis/

Fot. Instytut Nagrody Zaufania Złoty Otis