12 stycznia br. Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – Kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, został powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej dla województwa mazowieckiego. Akt powołania odebrał z rąk Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanego kształcenia i doskonalenia zawodowych. Rolą konsultantów jest też przygotowanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.