W Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM wykonano w 2022 r. aż 121 przeszczepień nerki, z czego 30 (25%) opierało się na pobraniu narządu od żywego dawcy. Transplantacji polegających na tzw. przeszczepach rodzinnych przeprowadzono w całej Polsce 73. To rekord ostatnich lat. Poza zabiegami wykonanymi w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, które stanowią aż 41% wszystkich zabiegów w Polsce dodatkowo w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM (szpital Banacha) pobrano 11 nerek z czego 3 przeszczepione zostały w tym samym ośrodku, a 8 pobranych następnie przeszczepionych w Centrum Zdrowia Dziecka. Oznacza to, że w skali całego kraju w obu klinikach UCK WUM przeprowadzono 56% wszystkich zabiegów przeszczepień nerki od żywego dawcy (41 na 73). Poza UCK WUM miały one miejsce w dziewięciu innych ośrodkach: w Gdańsku 7, we Wrocławiu (6), w Szczecinie (5), Łodzi (4), Bydgoszczy (3), Katowicach (2), Krakowie (2), Poznaniu (2) oraz Warszawie w MSW (1). Te liczby wyraźnie pokazują, że UCK WUM jest niekwestionowanym liderem w przeszczepieniach tego rodzaju.

Pobranie i przeszczepienie nerek od żywych dawców nie byłoby możliwe, gdyby zdrowi ochotnicy nie zdecydowali się pomóc najbliższej osobie. „To najlepsza metoda leczenia schyłkowej niewydolności nerek” – podkreśla doc. Piotr Domagała adiunkt w Klinice Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus UCK WUM. „Należy podkreślić, że wszystkie pobrania nerki w naszej Klinice wykonane były całkowicie laparoskopowo, a więc techniką małoinwazyjną. Ambicją zespołu Kliniki jest stałe zwiększanie ilości tego typu przeszczepień. Można tego dokonać poprzez edukację i zmianę świadomości pacjentów z niewydolnością nerek oraz ich rodzin, a także aktywizację postaw lekarzy, co przyczyni się do przemyślanego, świadomego przekazywania narządów.”

Mimo, że z roku na rok rośnie liczba donacji narządu od żywych dawców to wciąż daleko nam do europejskich liderów. W Polsce na milion mieszkańców wykonuje się 1,4-1,5 tego rodzaju przeszczepień (1,92 w 2022 roku), w Holandii – 31,8 na mln, Turcji – 30,3 na mln, w Danii – 19,6 na mln, a w Wielkiej Brytanii – 17,3 na mln. Dawstwo narządów od żywego dawcy ratuje chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, dlatego tak ważna jest edukacja, która pomaga kształtować pozytywne pro – transplantacyjne postawy. W obu Klinikach UCK WUM zajmujących się pobieraniem i transplantacją nerek pracuje doskonała kadra specjalistów, stale poszerzająca swoje kompetencje. Doskonałe zaplecze techniczne i wybitny potencjał naukowy pozwalają tworzyć optymistyczne plany na przyszłość.

Rekordowa liczba pobrań i przeszczepień nerek od żywych dawców w 2022 r. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM, nie odbyłaby się bez zaangażowania i ciężkiej pracy zespołu lekarzy (nefrologów, radiologów, anestezjologów, chirurgów), pielęgniarek, instrumentariuszek, diagnostów laboratoryjnych i koordynatorów transplantacyjnych.