KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII

Icon

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Icon

Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego

Icon

Ośrodek Pneumonologii
Interwencyjnej

Icon

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Icon

Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego

Icon

Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Icon

Ośrodek Tlenoterapii
Domowej

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc

Z-ca Kierownika Kliniki
Ordynatora Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc

Kadra lekarska

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, patomorfolog
dr hab. n. med. Piotr Bielicki specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr hab. n. med. Marta Dąbrowska specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergolog
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr hab. n. med. Piotr Korczyński
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Małgorzata Barnaś specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
specjalista chorób wewnętrznych, alergolog
dr n. med. Andrzej Dąbrowski
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergolog
dr n . med. Anna Goljan-Geremek specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergolog
dr n. med. Krzysztof Karwat specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Joanna Klimiuk
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
lek. Katarzyna Faber w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Grzegorz Jaczewski specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Anna Trojnar specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Monika Zielińska-Krawczyk specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc

Rezydenci

lek. Anna Dziewięcka w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Piotr Jankowski w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Maria Kaczorowska-Małek w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Karolina Klimowicz w trakcie specjalizacji z alergologii
lek. Karolina Malesa-Tarasiuk w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Marta Miszczuk-Cieśla w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Mycroft w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Natalia Przysucha w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Kaja Pulik w trakcie specjalizacji z alergologii
lek. Aleksandra Rybka-Frączek w trakcie specjalizacji z alergologii
lek. Karolina Skalska w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Krzysztof Szymkowiak w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Olga Truba w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Maciej Ziółkowski w trakcie specjalizacji z chorób płuc

Lekarz dyżurujący

dr n. med. Jacek Nasiłowski

Kadra Ośrodka Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego

dr hab. n. med. Magdalena Palińska-Goryca
dr n. med. Patrycja Nejman-Gryz
mgr Paulina Misiukiewicz-Stępień
mgr Małgorzata Proboszcz

Technik Anna Suwała

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Góralewicz

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Jolanta Ptasiewicz

Skontaktuj się z nami

Adres: Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 25 62, 22 599 10 69
e-mail: kpa.csk[at]uckwum.pl