KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII

Icon

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Blok D, Piętro V, Odc. B
tel. 22 599 25 36

Icon

Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego
Blok D, Piętro V, Odc. C
tel. 22 599 29 53

Icon

Ośrodek Pneumonologii
Interwencyjnej
Blok D, Piętro V, Odc. A
tel. 22 599 27 54

Icon

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
Blok D, Piętro V, Odc. A

Icon

Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego
Blok E, Piętro II, Odc. B
kontakt od pon. do pt. w godz. 08:00-15:00
tel.  22 599 28 56, 22 599 12 41

Icon

Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
Blok D, Piętro V, Odc. A, gab. nr 503
tel. 22 599 12 54
kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-14:00

Icon

Ośrodek Tlenoterapii
Domowej
Zapisy w Rejestracji Poradni Specjalistycznej
od pon. do pt. w godz. 08:00-18:00
tel. 22 460 80 00

Icon

Pracownia Spirometrii, gab. nr 501, tel. 22 599 28 59
Pracownia Pletyzmografii, gab. nr 502, tel. 22 599 27 52
Pracownia Ergospirometrii, gab. nr 506, tel. 22 599 25 58

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, intensywnej terapii

Z-ca Kierownika Kliniki
Ordynatora Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc

Kadra lekarska

dr hab. n. med. Piotr Bielicki specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr hab. n. med. Marta Dąbrowska specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergolog
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr hab. n. med. Piotr Korczyński
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Małgorzata Barnaś specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
specjalista chorób wewnętrznych, alergolog
dr n. med. Andrzej Dąbrowski
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergolog
dr n . med. Anna Goljan-Geremek specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergolog
dr n. med. Krzysztof Karwat specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Joanna Klimiuk
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
dr n. med. Monika Zielińska-Krawczyk specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc
lek. med. Katarzyna Faber specjalista chorób wewnętrznych
lek. Grzegorz Jaczewski specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Monika Storman specjalista chorób wewnętrznych
lek. Anna Trojnar specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc

Rezydenci

lek. Anna Dziewięcka w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Piotr Jankowski w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Maria Kaczorowska-Małek w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Karolina Klimowicz w trakcie specjalizacji z alergologii
lek. Karolina Malesa-Tarasiuk w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Marta Miszczuk-Cieśla w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Mycroft w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Natalia Przysucha w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Kaja Pulik w trakcie specjalizacji z alergologii
lek. Aleksandra Rybka-Frączek w trakcie specjalizacji z alergologii
lek. Karolina Skalska w trakcie specjalizacji z chorób płuc
lek. Krzysztof Szymkowiak w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Olga Truba w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Maciej Ziółkowski w trakcie specjalizacji z chorób płuc

Lekarz dyżurujący

dr n. med. Jacek Nasiłowski

Kadra Ośrodka Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego

dr hab. n. med. Magdalena Palińska-Goryca
dr hab. n. med. Patrycja Nejman-Gryz
mgr Paulina Misiukiewicz-Stępień
mgr Małgorzata Proboszcz

Technik Anna Suwała

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Góralewicz

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Jolanta Ptasiewicz

Skontaktuj się z nami

Adres: Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-13:00
tel. 22 599 25 62, 22 599 10 69
e-mail: kpa.csk[at]uckwum.pl
Zapisy na planowe hospitalizacje:
od poniedziałku do czwartku w godz. 09:00-12:00
tel. 22 599 10 69
e-mail: kpa.csk[at]ckwum.pl
Rejestracja Poradni Specjalistycznych
tel. 22 460 80 00
kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00