KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII

Icon

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Icon

Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego

Icon

Ośrodek Pneumonologii
Interwencyjnej

Icon

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Icon

Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego

Icon

Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Icon

Ośrodek Tlenoterapii
Domowej

Skontaktuj się z nami

Adres: Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 25 62, 22 599 10 69
e-mail: kpa.csk[at]uckwum.pl