ZAKŁAD ALERGOLOGII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

Icon

Pracownia Badań Czynnościowych
Układu Oddechowego

Icon

Poradnia
Alergologiczna

Icon

Poradnia Alergologiczna
dla dzieci

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 20 39
Sekretariat Zakładu
e-mail: zaik[at]uckwum.pl