Podczas  uroczystej gali, 8 listopada 2022 roku, ogłoszone zostały wyniki tegorocznego konkursu. To dziesięć projektów realizowanych przez specjalistów z całej Polski.  W tym aż dwa zostały  zrealizowane w UCK WUM. Zwycięzców wyłoniła 12-osobowa kapituła, złożona z wybitnych ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Pod uwagę brała m.in. wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta oraz możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego. W efekcie wyłoniła dziesięć innowacyjnych projektów oraz ich twórców, którzy zmieniają oblicze polskiej, a niejednokrotnie również światowej medycyny.

Miejsce 3. zajął projekt pod kierownictwem dr. hab. Mariusza Tomaniaka pt. „Opracowanie, walidacja i wdrażanie nowatorskiej metody analizy angiografii pozwalającej przewidzieć efekt zabiegu „wirtualna angioplastyka vFFR” w celu poprawy diagnostyki i trafności kwalifikacji do zabiegowego leczenia choroby wieńcowej”

Miejsce 6. zajął  projekt, którego liderem jest  dr Adam Rdzane pt. „Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego programu przezcewnikowego leczenia pacjentów z ciężką nie domykalnością zastawki trójdzielnej”.

Więcej: https://www.wum.edu.pl/node/17488