Historię i osiągnięcia Kliniki Neurologii UCK WUM wspominano na jubileuszowej sesji, która otworzyła wrześniową konferencję naukowo-szkoleniową „Od neurodegeneracji do chorób nerwowo-mięśniowych”.

Gratuluję profesor Annie Kosterze-Pruszczyk oraz całemu zespołowi idei uczczenia jubileuszu jednostki poprzez organizację wydarzenia o charakterze naukowym. Nie ma lepszego oddania hołdu wszystkim tym, którzy przez wiek tworzyli katedrę i klinikę niż dbanie o jej dalszy, stały rozwój kliniczny, naukowy, dydaktyczny i organizacyjny – powiedział prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Klinika Neurologii UCK WUM znajduje się wśród europejskich liderów w obszarze chorób nerwowo-mięśniowych. Jako jedyna z Polski należy do elitarnej Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzadkich ERN EURO-NMD. Jej pracownicy aktywnie angażują się w działania prowadzące do wdrożenia w naszym kraju nowatorskich terapii, wypracowania systemowych rozwiązań pozwalających na leczenie pacjentów z chorobami rzadkimi na światowym poziomie. Przykładem może być terapia pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, czy wysiłki uwieńczone włączeniem rdzeniowego zaniku mięśni do programu badań przesiewowych w Polsce. Bardzo ważnym obszarem eksperckim kliniki są choroby demielinizacyjne, neurodegeneracyjne, choroby naczyniowe mózgu, intensywna terapia chorób układu nerwowego.

Rektor WUM w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój zarówno kliniczny, badawczy, jak i dydaktyczny neurologii polskiej i światowej oraz budowanie marki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kraju i poza jego granicami przyznał Katedrze i Klinice Neurologii WUM Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego.

Przypomnijmy, że od 1920 roku kierownikami Kliniki Neurologii UCK WUM byli: prof. Kazimierz Orzechowski (1920-1942), prof. Adam Opalski (1942-1958), prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz (1958-1988), prof. Janina Rafałowska (p.o. kierownika w latach 1988-1990), prof. Hubert Kwieciński (1990-2011), prof. Anna Kamińska (2011-2016). Od 2016 roku Kliniką kieruje prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Jubileuszowa sesja historyczna zgromadziła liczne grono gości, wśród których znaleźli się nestorzy warszawskiej neurologii, osoby przez lata współtworzące Klinikę Neurologii, członkowie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz stołecznych ośrodków oraz przedstawiciele władz naszej uczelni.

Serdeczne gratulacje dla całej kliniki tak pięknego jubileuszu!

Źródło: WUM