W tym roku hasłem Światowego Dnia Krwiodawcy jest „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie”. To święto ma zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa zarówno w ratowaniu życia jak i we wzmacnianiu solidarności w społecznościach.

Pamiętajmy o tym, że oddawanie krwi jest aktem ratującym życie, aktem solidarności, a usługi zapewniające bezpieczną krew i produkty krwiopochodne są niezbędnym elementem każdego systemu opieki zdrowotnej. Krew to lek, którego nie da się wyprodukować. Co roku, 14 czerwca, w rocznicę urodzin austriackiego lekarza – patologa i immunologa, noblisty i odkrywcy systemu grup krwi Karla Landsteinera, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom  i podniesienia świadomości na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej, wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów.

Krew potrzebna jest do leczenia m.in.  ofiar nagłych wypadków i katastrof, osób cierpiących na choroby  szpiku kostnego i krwi, z dziedzicznymi zaburzeniami hemoglobiny i stanami niedoboru odporności, także pacjentów poddawanych zaawansowanym zabiegom medycznym i chirurgicznym.