Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wzięli udział w Tygodniu Noblowskim – wydarzeniu organizowanym przez Centrum Dialogu i Współpracy UW, podczas którego wybitni specjaliści na bieżąco komentują decyzje Komitetu Noblowskiego.
Do osiągnięć tegorocznych laureatów w dziedzinie fizjologii i medycyny odnieśli się: prof. Anna Kostera-Pruszczyk – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UCK WUM, prof. Grzegorz Basak – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM oraz prof. Jacek Malejczyk – kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury.
Medyczny Nobel w tym roku trafił do dwóch naukowców: Davida Juliusa i Ardema Patapoutiana za odkrycie receptorów temperatury i dotyku.
– Laureaci realizowali swoje badania w połowie lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Przedmiotem ich zainteresowania stały się zmysły, czyli to, co jest nam tak bardzo bliskie. Tym razem nagrodzono odkrycie receptorów, za pomocą których czujemy temperaturę czy ból – powiedział prof. Grzegorz Basak.
Zdaniem prof. Anny Kostery-Pruszczyk poznanie tych receptorów, mechanizmu działania doznania temperatury i dotyku, będzie bardzo ważnym narzędziem w walce z czymś, co staje się coraz większym wyzwaniem dla współczesnej medycyny – chorób związanych z zaburzeniami czucia. Choćby nazywana już współcześnie epidemią neuropatia cukrzycowa, która dotyczy coraz większej liczby ludzi w cywilizowanym, zamożnym świecie.
– Komitet noblowski nagrodził odkrycie, które nie jest spektakularne, ale jest długotrwałe i prowadzi do poznania istotnych elementów i funkcji naszego ciała – powiedział prof. Jacek Malejczyk. Wyjaśnił także, że te receptory są znane od dawna, ale nobliści poznali, w jaki sposób komórki mogą odbierać takie informacje.
W tygodniu poprzedzającym ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla zorganizowano cykl trzech debat pod hasłem #Uważni na przyszłość – o wyzwaniach współczesnego świata, skierowany do publicystów oraz specjalistów ze sfery nauki i biznesu. Jedną z nich zatytułowaną Medycyna-Społeczeństwo-Zaufanie poświęcono społecznej odpowiedzialności nauki w kontekście rozwoju medycyny oraz wyzwaniom, które temu towarzyszą. Gościem spotkania był prof. Leszek Czupryniak – kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. Nasz ekspert, odnosząc się do problemu spadku zaufania społecznego bardzo widocznego w pandemii, podkreślił, że zaufanie jest kluczem do prowadzenia odpowiedniego leczenia. Ma ono zasadnicze znaczenie zarówno w relacji pacjent-lekarz, jak i lekarz-pacjent.

Źródło: WUM