To najlepsze miejsce kształcenia mierzone zdawalnością Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w wielu wiodących dziedzinach:

UCKWUM jest na 1. miejscu w zestawieniu najlepszych miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia dziecięca, pediatria,  psychiatria dzieci i młodzieży.

Drugie miejsce zajęły także jednostki WUM, w tym Szpital im. Księżnej Anny  Mazowieckiej w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz neonatologii.

A w pierwszej dziesiątce UCK WUM uplasowało się w następujących dziedzinach : chirurgii dziecięcej ( 3 miejsce), geriatrii ( 6), anestezjologii i intensywnej terapii (9), hematologii (9), neurologii dziecięcej ( 9), nefrologii ( 10).

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedstawiło zestawienie wyników zdawalności Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w odniesieniu do konkretnych jednostek szkolących. Jak informuje CMKP w pierwszej kolejności przedstawiono wynik analizy dla 22 specjalizacji uznanych przez Ministra Zdrowia za priorytetowe oraz w dziedzinie nefrologii.

Zestawienie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego powstało na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.  Obejmuje wyniki PES – pomyślne lub nie – uzyskiwane przez zdających w czterech sesjach egzaminacyjnych z lat  2020-2021( dwie  sesje wiosenne i 2 jesienne). Wyniki są uszeregowane według malejącej liczby osób dopuszczonych do PES i uzyskujących tytuł specjalisty w danej dziedzinie z danej jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Obejmują zdających z ok. pierwszej pięćdziesiątki tak uszeregowanych jednostek. Tym samym, wyniki prezentują ranking jednostek specjalizujących, które w latach 2020-2021 wyszkoliły na rzecz systemu opieki zdrowotnej największą liczbę lekarzy specjalistów.

Dane zostały zestawione i poddane analizie przez CMKP, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, na podstawie informacji przekazanych przez Centrum e-Zdrowia z Systemu Monitorowania Kształcenia oraz informacji przekazanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

CMKP publikuje listę ośrodków, w których najlepiej zdano PES – między innymi wyniki dotyczące onkologii klinicznej

Więcej szczegółów na stronie : https://www.cmkp.edu.pl/zdawalnosc-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego

Fot.: WUM