Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w I edycji programu certyfikacyjnego „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” zostało wyróżnione certyfikatem Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Otrzymanie certyfikatu oznacza przestrzeganie przez placówkę najwyższych, europejskich standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. Do programu zgłosiły się 63 placówki medyczne z całej Polski. Rada ekspertów nagrodziła 52 jednostki szpitalne.

O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Programu, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli towarzystw medycznych. Ocena ta obejmuje sprawdzenie wskazanych warunków formalnych do spełnienia oraz kompletność formularza przesłanego przez uczestnika zgłoszenia.  Certyfikat zostaje wydany na 2 lata z możliwością recertyfikacji.

W ramach pierwszej edycji pierwszym krokiem, które musiały podjąć placówki medyczne, by uzyskać certyfikat, było zobowiązanie dotyczące  przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego, m.in. zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny, posiadania procedur postępowania w przypadku narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz prowadzenia rejestru wszystkich zranień i zakłuć. To w konsekwencji wpływa na bezpieczeństwo pacjentów placówek medycznych.

Drugim krokiem procesu certyfikacji było wypełnienie formularza, opracowanego przez zespół Rady Ekspertów, w skład której wchodzą specjaliści z różnych obszarów medycyny oraz promotorzy bezpieczeństwa w zdrowiu.