W dniu 29 i 30 listopada br. w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM, przeprowadzono dwie unikane w skali kraju operacje wewnątrzmaciczne u pacjentek w 27 tygodniu ciąży z ciężką postacią wrodzonej przepukliny przeponowej u płodów. Jest to wada występująca z częstością 1:4000 ciąż i wiąże się z bardzo poważnym rokowaniem dla noworodka.

Zabieg FETO (Fetoscopic EndoTracheal Occlusion) polega na fetoskopowym założeniu miniaturowego balonu do tchawicy płodu, co w istotny sposób zwiększa szanse na prawidłowy rozwój jego płuc. W najcięższych postaciach przepuklin przeponowych FETO stanowi jedyną szansę dla dziecka, co zostało udowodnione w badaniu z randomizacją opublikowanym w New England Journal of Medicine w lipcu br. Balony zostaną usunięte w 34 tygodniu ciąży, również techniką fetoskopową.

Operację przeprowadził zespół w składzie: dr hab. Przemysław Kosiński i prof. Piotr Węgrzyn, po dwóch miesiącach intensywnych przygotowań, dzięki współpracy Zespołu Anestezjologicznego pod kierunkiem dr Ewy Gęszki oraz Pielęgniarek Instrumentacyjnych oraz Anestezjologicznych pod kierunkiem mgr Anny Jaguś.

Po porodzie dzieci będą operowane przez bardzo doświadczony w tym zakresie Zespół Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym pod kierunkiem prof. Andrzeja Kamińskiego.

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, kierowana przez prof. Piotra Węgrzyna, jest obecnie jedynym miejscem w Polsce, gdzie wykonywane są wewnątrzmaciczne operacje wrodzonej przepukliny przeponowej u płodu i jednym z niewielu na świecie oferujących kompleksową opiekę, zarówno przed, jak i pourodzeniową w przypadku tej wady. Przy Klinice działa także Poradnia Wad Płodu, gdzie konsultowane są pacjentki spodziewające się porodu dzieci z najcięższymi wadami wrodzonymi.

Po operacjach zarówno pacjentki jak i ich dzieci czują się dobrze.

Źródło: WUM
Fot.:  dr med. Żaneta Słowik-Moczydłowska