W I Klinice Kardiologii CSK UCK WUM kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego wykonano zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora nowej generacji, który w komunikacji wykorzystuje technologię bezprzewodowej transmisji danych bluetooth. Pacjent, wyposażony w takie urządzenie, jest pierwszym w Polsce, tym samym Zespół naszych specjalistów,  jako pierwszy w kraju, dołączył do grona kilku ośrodków na świecie, które mają możliwość stosowania tego rodzaju rozwiązań.

U pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca, zagrożonego nagłym zgonem sercowym, Zespół Oddziału Elektrokardiologii I Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM  wykonał zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora, który oprócz standardowych opcji terapeutyczno-diagnostycznych, dodatkowo daje możliwość zdalnej kontroli z zastosowaniem smartfonu pacjenta. W skład Zespołu weszli: prof. Marcin Grabowski, dr med. Marcin Michalak, dr Jakub Kosma Rokicki, dr Andrzej Zieliński oraz asysta pielęgniarska – Dorota Dużyńska i  Dorota Świątek. Wsparcie techniczne zapewnił mgr inż. Bartosz Małachowski z firmy Abbott.

Telemonitoring pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca, oprócz znanych zalet, jest szczególny pożądany w sytuacji ryzyka epidemiologicznego, jak np. pandemia COVID-19. Dzięki zastosowanemu rozwianiu pacjent z każdego miejsca na świecie będzie mógł dokonać transmisji danych z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora do Ośrodka. Dzięki komunikacji bluetooth z telefonem komórkowym pacjenta, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych nadajników. Zastosowana niskoenergetyczna technologia bluetooth daje odpowiedni poziom zabezpieczenia danych medycznych oraz niskie zużycie baterii urządzenia.

Zdjęcia, filmowa dokumentacja zabiegu
Realizacja Dział Fotomedyczny WUM