Rektor i społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyrażają swoją solidarność z Ukrainą i jej Obywatelami, którzy padli ofiarą brutalnej napaści ze strony Federacji Rosyjskiej.

Suwerenność, wolność, demokracja i prawo do samostanowienia to wartości nam Polakom szczególnie bliskie. Dlatego w tym dramatycznym czasie wspieramy Ukrainę, a zwłaszcza naszych ukraińskich pracowników i studentów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaoferuje pomoc Obywatelom Ukrainy potrzebującym wsparcia naszej uczelnianej społeczności.