W dniu wyborów, 9 czerwca 2024r, w szpitalach UCK WUM będą działały Obwodowe Komisje Wyborcze, w których pacjenci, ich opiekunowie, rodzice hospitalizowanych dzieci oraz personel będą mogli oddać swój głos.

W Centralnym Szpitalu Klinicznym, przy ul. Banacha 1a, w godzinach od
9:00 – 21:00 działać będą Obwodowe Komisje Wyborcze
nr 1117 oraz nr 1154

Personel, rodzice oraz opiekunowie z Dziecięcego Szpitala Klinicznego mogą oddać swój głos w punkcie wyborczym OKW 1117, w Sali nr 31, w bloku D, na parterze.

Personel, pacjenci oraz opiekunowie przebywający bloku D w Centralnym Szpitalu Klinicznym mogą oddać swój głos w punkcie wyborczym OKW 1117, w Sali nr 31, w bloku D, na parterze.

Personel, pacjenci oraz opiekunowie przebywający w bloku B w Centralnym Szpitalu Klinicznym mogą oddać swój głos w punkcie wyborczym OKW 1154, w poczekalni przy Poradni Neurologii, w bloku A, na parterze, przy wejściu do szpitala

Urna pomocnicza dla pacjentów leżących uruchomiona będzie w godzinach 15:00- 18:00

Listy pacjentów do których należy przyjść z urną pomocniczą prosimy dostarczyć do lokalu wyborczego 1117 lub 1154 w dniu wyborów w godzinach od 9:00–12:00

W Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindleya 4, w godzinach
od 10.00 – 21.00, działać będzie Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1116

Personel, pacjenci i opiekunowie przebywający w SKDJ UCK WUM mogą oddać swój głos w punkcie wyborczym OKW 1116, w budynku 20, sala nr 2, na parterze.

Urna pomocnicza dla pacjentów leżących uruchomiona będzie w godzinach 14:00-17:00.
Listy pacjentów do których należy przyjść z urną pomocniczą prosimy dostarczyć do lokalu
wyborczego w dniu wyborów w godzinach od 9:30–12:00.

Osoby uprawnione do głosowania zobowiązane są do okazania dokumentu
tożsamości ze zdjęciem.