Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM jest liderem w nieonkologicznych operacjach ortopedycznych mających na celu wymianę uszkodzonych implantów, głównie endoprotez biodra i kolana. Jest także w Polsce  pionierem w wykorzystywaniu najnowszej technologii – implantów drukowanych w technologii 3D na szeroką skalę, które doskonale odpowiadają na indywidualne potrzeby pacjenta.  Dr hab. n. med. Paweł Łęgosz, ortopeda, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Lokalizacji Lindleya UCK WUM przekonuje, że współcześnie dąży się do tego aby tego typu operacje były zabiegiem jednego dnia. Dzięki temu skraca się nie tylko czas rekonwalescencji pacjenta ale też czas oczekiwania na operację.

Więcej: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1564454%2Cdr-hab-n-med-pawel-legosz-wymiana-implantu-biodra-dzis-operacja-jednego