Wysokie standardy w  Katedrze i Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej nadało akredytację w zakresie działalności medycznej, dydaktycznej i naukowej Katedrze i Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM. Wyróżnioną kliniką  kieruje prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak.

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci oraz psycholodzy. W tym roku PTOiHD przyznało certyfikaty 19 specjalistycznym ośrodkom w Polsce. Te wyróżnienia są potwierdzeniem, że polscy onkolodzy i hematolodzy dziecięcy z każdego województwa tworzą w skali kraju nowatorską sieć ośrodków dla pacjentów pediatrycznych, współpracujących ze sobą.