Wyższa jakość i dostępność leczenia pacjentów poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej i pooperacyjnej w SP CSK w Warszawie

Tytuł: „Wyższa jakość i dostępność leczenia pacjentów poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej i pooperacyjnej w SP CSK w Warszawie”.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 14 192 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

POIiŚ, działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Cel projektu:

zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wykonywanych procedur medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej w zakresie radiologii diagnostyczno – zabiegowej, konwencjonalnej i opieki pooperacyjnej.

W ramach realizacji projektu Szpital zakupi sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie:

 • Zestaw angiograficzny z wyposażeniem dla realizacji zadań  z radiologii zabiegowo-naczyniowej
 • Cyfrowy aparat RTG do zdjęć kostnych ze statywem do zdjęć klatki piersiowej wraz z wyposażeniem
 • Aparaty USG z funkcją dopplerowską
 • Bronchofiberoskop wraz z urządzeniem do mycia i dezynfekcji
 • Systemy ogrzewania pacjenta
 • Stanowiska do infuzji
 • Respiratory
 • Defibrylator
 • Specjalistyczne łóżka z wyposażeniem

Jest to wieloprofilowy szpital kliniczny zajmujący się leczeniem i rehabilitacją osób w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, audiologii i foniatrii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiochirurgii, medycyny nuklearnej, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, otorynolaryngologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, rehabilitacji medycznej, alergologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, hematologii, kardiologii i kardiologii inwazyjnej, nefrologii, transplantologii klinicznej, logopedii.

Szpital oferuje:

 • kompleksowe podejście do procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
 • szeroki zakres specjalistycznych zabiegów i badań
 • porady specjalistów najwyższej klasy
 • usługi świadczone w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej
 • wysoką jakość opieki potwierdzaną od lat przez naszych pacjentów

Szpital wyróżnia się tym, że:

 • należy do „rodziny szpitali akademickich”
 • posiada unikalne metody leczenia i diagnozowania, w tym procedury wysoko specjalistyczne
 • został zatwierdzony jako zgodny z normą zarządzania jakością ISO 9001:2000; system zarządzania jakością obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i zamkniętego oraz diagnostyki i rehabilitacji.

Realizacja projektu wpłynie na:

 • zwiększenie dostępności i jakości wykonywanych świadczeń medycznych,
 • stosowanie najnowocześniejszych procedur medycznych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 • zmniejszenie liczby powikłań z zakresu radiologii interwencyjno – zabiegowej,
 • szybszy i dokładniejszy proces leczniczo – diagnostyczny umożliwiający wykonanie większej ilości zabiegów i badań.

Projekt realizowany będzie w 2015 roku, w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-002/15-00, podpisanej 30 kwietnia 2015 roku.