Rektor, Senat, Studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 65 lat
znakomitego Specjalisty z dziedziny dermatologii i alergologii

Prof. dr. hab. n. med. Sławomira Majewskiego,

 Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1981,
od czasów studiów
związanego z naszą Uczelnią,

Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2008-2016,
Kierownika Kliniki Dermatologii i Wenerologii w latach 1998-2021.

Odszedł ceniony Nauczyciel akademicki,
Promotor kilkunastu doktoratów,
Recenzent kilkudziesięciu prac doktorskich i habilitacyjnych,
oddany pacjentom Lekarz,
wybitny Naukowiec,
Autor i Współautor kilkuset prac naukowych, które ukazały się w najlepszych międzynarodowych czasopismach medycznych.

Profesor był Kierownikiem lub Koordynatorem licznych projektów finansowanych z funduszy europejskich i krajowych.

Żegnamy wieloletniego członka Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
Członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,
a także Członka European Society of Dermatological Research,
European Academy of Dermatology and Venereology
i European Association for Cancer Research.

Za swoją pracę i zaangażowanie Profesor
był uhonorowany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz licznymi nagrodami indywidualnymi i zespołowymi JM Rektora macierzystej Uczelni.

Część Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie