Dr. hab. Wojciech Feleszko z Kliniki Pneumonologii i Alergologii wieku Dziecięcego UCK WUM otrzymał „Złotą Kukułkę” – specjalną nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która jest asygnowana za prace naukowe najczęściej cytowane w piśmiennictwie światowym. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu. Mogą być do niej zgłaszane prace afiliujące uczelnię, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku były cytowane co najmniej 50 razy (z wyłączeniem autocytowań). Dr Feleszko został wyróżniony za rozprawę naukową skupiającą się na nowatorskim podejściu do leczenia chorób immunologicznych oraz na postbiotykach jako innowacyjnej klasie substancjach terapeutycznych. Praca wyróżniona „Złotą Kukułką” przedstawia dogłębną analizą wpływu postbiotyków na układ odpornościowy dzieci oraz podkreśla ich potencjalne korzyści w profilaktyce i terapii alergii.

Więcej: https://www.wum.edu.pl/zlota-kukulka-wreczona

Fot. WUM