Adrian Nowakowski, pielęgniarz pracujący w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM został zwycięzcą  8. Edycji Konkursu. Jego projekt „Stefania”, który wykorzystuje sztuczną inteligencję  oraz Duże Modele Językowe (LLM) do nauki efektywnej komunikacji z pacjentami, zwłaszcza tymi cierpiącymi na demencję jury uznało za wizjonerski. Według kapituły na szczególną uwagę zasługuje otwartość laureata, który pracując w zawodzie pielęgniarza, dodatkowo studiuje informatykę, aby móc wykorzystywać nowe technologie do wsparcia pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Nagrodzony projekt umożliwi  naukę i trening efektywnej komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Pomysł konkursowy polega na nadaniu fantomom znajdującym się w pracowniach pielęgniarstwa funkcji mowy oraz stworzenie platformy opartej o sztuczną inteligencję do przeprowadzania wirtualnych rozmów z pacjentami.

Konkurs Queen Silvia Nursing Award jest przedsięwzięciem  międzynarodowym. Jego równoległe edycje odbywają się w Szwecji, Finlandii, Niemczech, na Litwie, na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA oraz w Brazylii. Wydarzenie wspiera Jej Królewska Mość Królowa Szwecji Sylwia. Polska edycja jest objęta patronatem Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Celem konkursu jest zachęcanie pielęgniarek i pielęgniarzy oraz studentów pielęgniarstwa w Polsce do poszukiwania innowacyjnych pomysłów, które mogą pomóc w rozwiązaniu najpilniejszych problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa.