Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie we współpracy z Centrum CBT-EDU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” nr POWR.05.04.00-00-0176/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest  kształcenie kadr specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie projektu w kwocie  4 485 181,80 zł, z następujących źródeł:

ze środków europejskich: 3 897 555,40

ze środków dotacji celowej: 587 626,40 zł

Pozyskane fundusze są przeznaczone na dofinansowanie kształcenia osób, które chciałby uzyskać kwalifikacje w zakresie:
  1. psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 12, termin: 01.03.2020-28.02.2024, szkolenie specjalizacyjne realizowane przez Szpital Psychiatryczny w Choroszczy oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – rekrutacja przez system SMK trwa do 15.01.2020) – szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum CBT pod linkiem https://cbt.pl/szkolenia/doskonalenie-zawodowe-dofinansowane/psychologia-kliniczna-dzieci-i-mlodziezy/
  2. psychoterapii dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 24, termin: 24.02.2020-31.01.2024, szkolenie specjalizacyjne realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie) – szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum CBT pod linkiem
  3. terapii środowiskowej dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 24 – edycja 1, termin: 23.01.2020-21.01.2022, ilość miejsc: 24 – edycja 2, termin: 21.01.2021-20.01.2023, obie edycje szkolenia realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie – rekrutacja trwa do 20.01.2020) – szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum CBT pod linkiem
  4. lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (ilość miejsc: 20, termin: 30.01.2020-17.09.2020, szkolenie realizowane przez Centrum CBT EDU w Warszawie – rekrutacja trwa do 20.01.2020) – szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum CBT pod linkiem https://cbt.pl/szkolenia/doskonalenie-zawodowe-dofinansowane/terapia-poznawczo-behawioralna-dzieci-i-mlodziezy/

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów na stronie internetowej Centrum CBT EDU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością https://cbt.pl/szkolenia/doskonalenie-zawodowe-dofinansowane/ 

KLAUZULA INFORMACYJNA stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).