Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie we współpracy z Centrum CBT-EDU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” nr POWR.05.04.00-00-0176/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest  kształcenie kadr specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie projektu w kwocie  4 485 181,80 zł, z następujących źródeł:

ze środków europejskich: 3 897 555,40

ze środków dotacji celowej: 587 626,40 zł