KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI

Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej

Icon

Pododdział
Anestezjologii
Piętro V, Odc. B/C

Icon

Pododdział Intensywnej
Terapii
Piętro V, Odc. H

Icon

Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Ogólnej z Salą Wybudzeń
Piętro V, Odc. A/B

Icon

Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Kardiochirurgicznej
Piętro V, Odc. A

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Izabela Pągowska-Klimek
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Kierownika ds. Pododdziału Intensywnej Terapii
dr Jerzy Lenarczyk

Koordynator ds. Opieki Pooperacyjnej
dr Artur Baranowski

Zastępca Kierownika ds. Pododdziału Opieki Pooperacyjnej Kardiochirurgii
dr Katarzyna Szymańska-Beta

Koordynator
Bloku Operacyjnego
dr Tomasz Jarymowicz

Kadra lekarska

dr n. med. Magdalena Karaś-Trzeciak specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Maciej Kaszyński specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Małgorzata Arłukiewicz-Piwowar
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Agnieszka Baranowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewa Basiewicz-Ślączka specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Beata Cała specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Guzowska-Sobieraj specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marzena Jędrzejczak-Olszewska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Paweł Jurszewicz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jakub Kalbowiak specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marta Kubicka-Kmiecik specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jerzy Lenarczyk specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dorota Lewandowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Katarzyna Mazur-Wołynko specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Zofia Patyna-Giżejowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Rolska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Danuta Rozentalska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Piotr Rzetelski specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Bożena Sitkowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dariusz Skaba specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Piotr Sawicki specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Andrzej Trzebuchowski  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Magdalena Urban-Lechowicz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Katarzyna Matysiak anestezjolog
Rezydenci:
Justyna Pietrzyk, Anton Kajda, Alicja Kuczerowska, Grzegorz Zając

Kadra pielęgniarska

Pododdział Anestezjologii
Pielęgniarz Oddziałowy
dr n. med. Paweł Witt

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 98 61
e-mail: dz_anestezja.dsk[at]uckwum.pl