KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI

Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej

Icon

Pododdział Intensywnej
Terapii
Piętro V, Odc. A

Icon

Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Kardiochirurgicznej
Piętro V, Odc. H

Icon

Pododdział Opieki Pooperacyjnej – Ogólnej z Salą Wybudzeń
Piętro V, Odc. A/B

Icon

Pododdział
Anestezjologii
Piętro V, Odc. B/C

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Izabela Pągowska-Klimek
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Kierownika ds. Pododdziału Intensywnej Terapii
lek. Artur Baranowski

Zastępca Kierownika
Pododdziału Opieki Pooperacyjnej
dr n. med. Janusz Ziółkowski

Zastępca Kierownika ds. Pododdziału Opieki Pooperacyjnej Kardiochirurgicznej
lek. Katarzyna Szymańska-Beta

Koordynator
Bloku Operacyjnego
lek. Tomasz Jarymowicz

Kadra lekarska

lek. Małgorzata Arłukiewicz-Piwowar specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Agnieszka Baranowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Ewa Basiewicz-Ślączka specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Beata Cała specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Guzowska-Sobieraj specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marzena Jędrzejczak-Olszewska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jakub Kalbowiak specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Magdalena Karaś-Trzeciak specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Maciej Kaszyński specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marta Kubicka-Kmiecik specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Jerzy Lenarczyk specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dorota Lewandowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Anna Maraszek specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Katarzyna Matysiak lekarz anestezjolog
lek. Katarzyna Mazur-Wołynko specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Magdalena Mierzewska Schmidt specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Zofia Patyna-Giżejowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Rolska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Danuta Rozentalska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Piotr Rzetelski specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Bożena Sitkowska specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dariusz Skaba specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Andrzej Trzebuchowski  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Magdalena Urban-Lechowicz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Piotr Sawicki
lek. Piotr Wojcieszak

Kadra pielęgniarska

Pododdział Intensywnej Terapii
Pododdział Opieki Pooperacyjnej - Ogólnej z Salą Wybudzeń
Pododdział Opieki Pooperacyjnej Kardiochirurgicznej
Pielęgniarka Oddziałowa
Anna Jakubowska

Pododdział Anestezjologii
Pielęgniarz Oddziałowy
dr n. o zdr. Paweł Witt

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 98 61
e-mail: dz_anestezja.dsk[at]uckwum.pl