KLINIKA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII

Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii

Icon

Oddział Kliniczny
Piętro III, Odc. D

Pracownia Hemodynamiki,
Kardiologicznych Zabiegów Interwencyjnych i Hybrydowych

Pracownia
Elektrofizjologii
i Ablacji

Pracownie echokardiografii
(badania przezklatkowe i przezprzełykowe
z wykorzystaniem najnowszych technik)

Pracownia
elektrokardiografii
(EKG)

Pracownia
elektrokardiograficznych badań
holterowskich

Pracownia ambulatoryjnego
monitorowania ciśnienia
tętniczego (ABPM)

Pracownia prób wysiłkowych
i wysiłkowych prób
ergospirometrycznych

Pracownia
prób
pionizacyjnych

Pracownia
kontroli
stymulatorów

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego

dr n. med. Tomik Agnieszka
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

Kadra lekarska

dr n. med. Godlewski Krzysztof - Kierownik Pracowni Hemodynamiki, Kardiologicznych Zabiegów Interwencyjnych i Hybrydowych, specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Gołąbek-Dylewska Małgorzata - Kierownik Pracowni Echokardiografii, specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Janiec Izabela specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Kamińska Halszka specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Kucińska Beata specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Niszczota Cezary specjalista pediatrii
dr n. med. Pietrzak Radosław - Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji, specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Piórecka-Makuła Anna specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Wieniawski Piotr specjalista pediatrii
dr n. med. Wójcicka-Urbańska Barbara specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
lek. Chanas Anna
specjalista pediatrii
lek. Jarecka Monika specjalista pediatrii
lek. Książczyk Tomasz specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
lek. Łuszczyk Sylwia specjalista pediatrii
lek. Klaudia Obsznajczyk specjalista pediatrii
lek. Penconek Katarzyna specjalista pediatrii
lek. Pniewska Magdalena specjalista pediatrii
lek. Prowotorow-Iwaniukowicz Anna specjalista pediatrii

Rezydenci

lek. Baczyńska Olga
lek. Chudyk Margaret
lek. Dobkowska-Wawrzac Paulina
lek. Franke Magda
lek. Handke-Sadowska Katarzyna
lek. Ludzia Małgorzata
lek. Łuczak-Woźniak Katarzyna
lek. Pskit-Hanuszczak Agnieszka
lek. Puchalski Mateusz
lek. Rożnowska-Wójtowicz Anna

lek. Smereczyńska-Wierzbicka Ewa

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Aneta Kołodziejczyk

Skontaktuj się z nami

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 95 88
e-mail: kardiologia.dsk[at]uckwum.pl