KLINIKA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII

Oddział Kliniczny Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii

Icon

Oddział Kliniczny
Piętro III, Odc. D

Pracownia Hemodynamiki,
Kardiologicznych Zabiegów Interwencyjnych i Hybrydowych

Pracownia
Elektrofizjologii
i Ablacji

Pracownie echokardiografii
(badania przezklatkowe i przezprzełykowe
z wykorzystaniem najnowszych technik)

Pracownia
elektrokardiografii
(EKG)

Pracownia
elektrokardiograficznych badań
holterowskich

Pracownia ambulatoryjnego
monitorowania ciśnienia
tętniczego (ABPM)

Pracownia prób wysiłkowych
i wysiłkowych prób
ergospirometrycznych

Pracownia
prób
pionizacyjnych

Pracownia
kontroli
stymulatorów

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego

dr n. med. Tomik Agnieszka
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

Kadra lekarska

dr n. med. Godlewski Krzysztof specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Gołąbek-Dylewska Małgorzata specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Janiec Izabela specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Kucińska Beata specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Kamińska Halszka specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Pietrzak Radosław specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Piórecka-Makuła Anna specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Wójcicka-Urbańska Barbara specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
dr n. med. Wieniawski Piotr specjalista pediatrii
dr n. med. Niszczota Cezary
lek. Jarecka Monika specjalista pediatrii
lek. Książczyk Tomasz specjalista pediatrii
lek. Penconek Katarzyna specjalista pediatrii
lek. Prowotorow-Iwaniukowicz Anna specjalista pediatrii

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Aneta Kołodziejczyk

Skontaktuj się z nami

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 95 88
e-mail: kardiologia.dsk[at]uckwum.pl