KLINIKA NEFROLOGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII

Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii wraz z Pododdziałem Niemowlęcym

Stacja Dializ z Pododdziałem dializ otrzewnowych

Icon

Oddział Kliniczny,
Piętro IV, Odc. A

Icon

Pododdział Dzieci Starszych
(3 – 18 lat)

Icon

Pododdział Dzieci Młodszych
(0 – 3 lat)

Icon

Stacja
Dializ

Pracowania Badań
Urodynamicznych

Pracownia Nieinwazyjnych Badań
Układu Krążenia

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy

Zastępcaca Kierownika Oddziału Klinicznego

dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak
pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie nefrologii dziecięcej

Kadra lekarska

Pododdział Dzieci Starszych:
dr med. Hanna Szymanik-Grzelak pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy
dr med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy
dr med. Jarosław Sołtyski pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy
dr med. Piotr Skrzypczyk pediatra, nefrolog dziecięcy
lek. Anna Ozimek pediatra
lek. Agnieszka Turczyn pediatra

Pododdział dzieci Młodszych:
dr med. Grażyna Krzemień pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy
dr med. Agnieszka Szmigielska pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy Stacja Dializ
dr med. Beata Leszczyńska pediatra, nefrolog, nefrolog dziecięcy
lek. Maria Daniel pediatra,

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarka Oddziałowa
Grażyna Bieńkowska

Skontaktuj się z nami

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 96 53
e-mail: nefrologia.dsk[at]uckwum.pl