KLINIKA NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej

Icon

Oddział Kliniczny
Piętro IV, Odc. E

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

p.o. Kierownik Oddziału Klinicznego

dr n. med. Sławomir Barszcz
specjalista neurochirurg

p.o. Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego

dr n. med. Tymon Skadorwa
specjalista neurochirurg

Kadra lekarska

dr Dariusz Horsztyński specjalista neurochirurg
dr n. med. Mateusz Maślanka specjalista neurochirurg
dr n. med. Daria Podgórska specjalista neurochirurg
dr Maciej Rygalski specjalista pediatra
dr n. med. Monika Stomal-Słowińska specjalista neurochirurg
dr Mateusz Struś 
lekarz neurochirurg
dr n. med. Marta Zębala specjalista neurochirurg
dr Elżbieta Zygańska specjalista neurochirurg

Kadra pielęgniarska

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Wyrzykowska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Lekarze neurochirurdzy
tel. 22 317 97 01, 317 97 37
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 97 11
Rejestracja Poradni
tel. 22 460 80 00
e-mail: neurochirurgia.dsk[at]uckwum.pl