KLINIKA POŁOŻNICTWA I PERINATOLOGII

Oddział Kliniczny Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

Icon

Oddział Kliniczny
Piętro I

Icon

Blok Operacyjny
Położniczy

Icon

Izba Przyjęć
Położnicza

Szkoła rodzenia

Pobieranie krwi pępowinowej

Plan porodu

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. Piotr Węgrzyn
specjalista położnictwa, perinatologii, genetyki klinicznej

Położna Oddziałowa
mgr Anna Jaguś

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 93 81
e-mail: poloznictwo.dsk[at]uckwum.pl