KLINIKA POŁOŻNICTWA, PERINATOLOGII I GINEKOLOGII

Oddział Kliniczny Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii

Icon

Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii

Icon

Blok Operacyjny
Położniczy

Icon

Izba Przyjęć
Położnicza

Szkoła rodzenia

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. Piotr Węgrzyn
specjalista położnictwa, perinatologii, genetyki klinicznej

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 93 81
e-mail: poloznictwo.dsk[at]uckwum.pl