KLINIKA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Pokrewnych Dla Dzieci i Młodzieży

Icon

Oddział Kliniczny
Psychiatrii Wieku
Rozwojowego
Parter, Odc. E

Icon

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Pokrewnych Dla Dzieci i Młodzieży Parter, Odc. E

Icon

Oddział Kliniczny Dzienny
Psychiatrii Wieku
Rozwojowego
Parter, Odc. F

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego

dr n. med. Urszula Szymańska
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego

lek. med. Monika Gajdzik
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Kadra lekarska

dr hab. n. med. Anita Bryńska specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
dr n. med. Ewa Racicka specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Joanna Duchniewicz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Anna Herman specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Monika Kugaudo specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Paulina Miłkowska-Pindor specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Patrycja Niedziółka-Trębacz specjalista psychiatrii dorosłych w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Magdalena Pawelec specjalista psychiatrii i seksuologii, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Agnieszka Pęska specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Karolina Puto specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
lek. Katarzyna Sikora-Liwacz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
dr n. med. Anna Zielińska-Wieniawska specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Zespół psychologów

dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska
dr n. med. Tomasz Srebnicki
mgr Renata Bieniek-Pocielej
mgr Agnieszka Bojda
mgr Jacek Fitał
mgr Jakub Janowski
mgr Małgorzata Kołek-Jasińska
mgr Łukasz Konowałek
mgr Barbara Kowalik-Kamińska
mgr Kamil Dante Lucci
mgr Eliza Rolińska-Kaniewska
mgr Nina Szalas
mgr Katarzyna Szamburska-Lewandowska
mgr Edyta Witkowska
mgr Agnieszka Wzorek
mgr Justyna Zawisza-Kardasz

Kadra pielęgniarska

Pielęgniarz Oddziałowy mgr Krzysztof Filip

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 317 92 51
Poliklinika – Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin tel. 22 460 80 00
e-mail: psychiatria.dsk[at]uckwum.pl