ZAKŁAD RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ

Pracowni Rezonansu
Magnetycznego dla Dzieci

Pracownia
RTG

Pracownia Tomografii
Komputerowej

Pracownia
USG

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Zakładu
tel. 22 317 92 81
Rejestracja pracowni USG: tel. 22 317 92 24
Rejestracja pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego: tel. 22 317 92 78, 22 317 92 79
e-mail: radiologia.dsk[at]uckwum.pl