ZAKŁAD RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ

Pracowni Rezonansu
Magnetycznego dla Dzieci

Pracownia
RTG

Pracownia Tomografii
Komputerowej

Pracownia
USG

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Zakładu
tel. 22 317 92 81
e-mail: radiologia.dsk[at]uckwum.pl