Wybitny specjalista w dziedzinie onkologii prof. dr hab. Rafał Stec Kierownik Kliniki Onkologii UCK WUM został powołany przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do Krajowej Rady Onkologicznej.  Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia i prezesa NFZ. Została utworzona na podstawie art. 48 ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej  (Dz.U.poz 650). Do jej obowiązków należy m.in. opiniowanie wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz standardów organizacyjnych w onkologii, przygotowywanie propozycji kluczowych wskaźników jakości opieki onkologicznej, prowadzenie oceny jakości działania KSO oraz weryfikacja, czy podmioty zakwalifikowane do sieci onkologicznej osiągają odpowiedni poziom jakości opieki.

Więcej o Profesorze: https://uckwum.pl/spcsk/klinika-onkologii/