KLINIKA ONKOLOGII

Icon

Oddział Kliniczny Onkologii

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

dr hab. n. med. Rafał Wiesław Stec
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia” Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 roku związany z onkologią, początkowo w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, a następnie w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od września 2018 roku Kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor naczelny czasopisma „Personalized Oncology”. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem czasopisma „Personalized Oncology”. Współautor ponad stu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz książek i podręczników o tematyce onkologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ESMO (European Society for Medical Oncology) oraz AACR (American Association for Cancer Research). Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Zespole do Spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Członek Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Chief of Medical Oncology, Biokinetica Early Phase Institute. Obszarem szczególnego zainteresowania pozostaje onkologia molekularna i precyzyjna oraz leczenie onkologiczne  spersonalizowane (indywidualne) i interdyscyplinarne.

Kadra lekarska

dr n. med. Leszek Kraj specjalista onkologi klinicznej
lek. Krzysztof Woźniak specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Aleksandra Semeniuk-Wojtaś lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Ewa Żurawińska-Grzelka specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych
lek. Małgorzata Osmola lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Emilia Dziuba lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Mateusz Cieślak lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Maciej Gryziak lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Martyna Tyszka lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Ewelina Dziąg-Dudek lekarz rezydent
lek. Aneta Gawin lekarz rezydent

Kadra pielęgniarska

mgr Barbara Majchrzak p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Drzazga
mgr Aneta Tyburska
mgr Halina Walczak
mgr Barbara Zawadzka
lic. Monika Borkowicz-Pszczoła
lic. Justyna Cieślak
lic. Małgorzata Plichta
lic. Aneta Świtaj
Anna Walkowska
Krystyna Wiśniewska
Monika Kulgawczyk
Agnieszka Żelazek

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 13 91
e-mail: onkologia.csk[at]uckwum.pl