KLINIKA ONKOLOGII

Icon

Oddział Kliniczny Onkologii

Skład Zespołu Oddziału Klinicznego

Kierownik Kliniki
Ordynator Oddziału Klinicznego

prof. dr hab. n. med. Rafał Wiesław Stec
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Innowacją w Sektorze Zdrowia” Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2000 roku związany z onkologią, początkowo w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, a następnie w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od września 2018 roku Kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor naczelny czasopisma „Personalized Oncology”. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem czasopisma „Personalized Oncology”. Współautor ponad stu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz książek i podręczników o tematyce onkologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ESMO (European Society for Medical Oncology) oraz AACR (American Association for Cancer Research). Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Zespole do Spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Członek Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Chief of Medical Oncology, Biokinetica Early Phase Institute. Obszarem szczególnego zainteresowania pozostaje onkologia molekularna i precyzyjna oraz leczenie onkologiczne  spersonalizowane (indywidualne) i interdyscyplinarne.

Kadra lekarska

dr n. med. Leszek Kraj specjalista onkologii klinicznej
dr. n. med. Aleksandra Semeniuk-Wojtaś specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Małgorzata Szlendak lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
dr n. med. Marta Dudek specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Mateusz Cieślak specjalista onkologii klinicznej
lek. Krzysztof Woźniak specjalista onkologii klinicznej
lek. Maciej Gryziak specjalista onkologii klinicznej
lek. Agnieszka Wojciechowska-Krajewska specjalista onkologii klinicznej
lek. Ewa Żurawińska-Grzelka specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych
lek. Katheryna Apukhtina lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Ewelina Dziąg-Dudek lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Aneta Gawin lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Dorota Płoska lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Letycja Róg lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Paulina Rychcik-Pazyrska lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Khrystyna Samko lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej
lek. Martyna Tyszka specjalista onkologii klinicznej
lek. Bartłomiej Węglarz lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

Kadra pielęgniarska

mgr Barbara Majchrzak Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Rodek z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Małgorzata Drzazga
mgr Renata Łyjak
mgr Iwona Madej
mgr Aneta Tyburska
mgr Ewelina Wąsak
lic. Justyna Cieślak
lic. Justyna Dwilińska
lic. Julia Gołoś
lic. Katarzyna Grabowska
lic. Edyta Jaroszek
lic. Monika Kleczaj
lic. Joanna Majchrzak
lic. Natorski Michał
lic. Orczyk Beata
lic. Małgorzata Plichta
lic. Anna Skorża
lic. Aneta Świtaj
lic. Kulgawczyk Monika
opiekun med. Janina Baranowska-Michalak
opiekun med. Sławomir Jędral
opiekun med. Ewa Pisarek
Korkosz Dariusz

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Sekretariat Oddziału Klinicznego
tel. 22 599 13 91
e-mail: onkologia.csk[at]uckwum.pl