Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmiotu leczniczego z obszaru województwa mazowieckiego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów. Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim.

Jak walczymy z COVID-19 w UCK WUM dzięki projektowi

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z partnerów powyższego projektu, co pozwoliło na doposażenie w sprzęt medyczny oraz zakup niezbędnego asortymentu służącego efektywnemu procesowi diagnostyki osób podejrzanych o zakażenie, skutecznemu leczeniu osób chorych na SARS-Cov-2 oraz zabezpieczającego personel medyczny. Dzięki udziałowi w projekcie każdy z Zakładów Leczniczych UCK WUM otrzymał wsparcie, zarówno finansowe, jak i rzeczowe (na podstawie umów darowizny i umów dzierżawy na 5 lat).

Cel realizacji działań w UCK WUM jest zgodny z celem projektu, którym jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2. Zabezpieczenie we właściwą i w wystarczającej ilości infrastrukturę sprzętową i asortyment, w tym środki do dezynfekcji, leki, środki ochrony osobistej pozwolą także na ograniczenie rozprzestrzenia się wirusa i liczebności osób zakażonych.

Dzięki projektowi możliwe było zapewnienie właściwych środków ochrony osobistej, w tym m.in.:

 • różnego rodzaju kombinezony, fartuchy, okulary ochronne i ochraniacze na obuwie;
 • termometry;
 • ciśnieniomierze;
 • maski i przyłbice;
 • rękawiczki ochronne.

Ponadto, w ramach projektu możliwe było zakupienie specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym: kapnografów, respiratorów transportowych, systemu monitorowania pacjentów, aparatów USG, zestawów pomp strzykawkowych, materacy przeciwodleżynowych, systemów ECMO wraz z wyposażeniem, systemu do ultradźwiękowej trombektomii, cewników, tromboelastometru.

Projekt przewiduje także wsparcie w formie darowizny i użyczenia sprzętu i aparatury medycznej, z czego także skorzystało UCK WUM.

Dokumentacja zdjęciowa: