Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 2020-2022.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmiotu leczniczego z obszaru województwa mazowieckiego. 

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów. Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. 

Jak walczymy z COVID-19 w UCK WUM dzięki projektowi

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z partnerów powyższego projektu, co pozwoliło na doposażenie w sprzęt medyczny oraz zakup niezbędnego asortymentu służącego efektywnemu procesowi diagnostyki osób podejrzanych o zakażenie, skutecznemu leczeniu osób chorych na SARS-Cov-2 oraz zabezpieczającego personel medyczny. Dzięki udziałowi w projekcie każdy z Zakładów Leczniczych UCK WUM otrzymał wsparcie, zarówno finansowe, jak i rzeczowe (na podstawie umów darowizny i umów dzierżawy na 5 lat).

Cel realizacji działań w UCK WUM jest zgodny z celem projektu, którym jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2. Zabezpieczenie we właściwą i w wystarczającej ilości infrastrukturę sprzętową i asortyment, w tym środki do dezynfekcji, leki, środki ochrony osobistej pozwolą także na ograniczenie rozprzestrzenia się wirusa i liczebności osób zakażonych.

Dzięki projektowi możliwe było zapewnienie właściwych środków ochrony osobistej, w tym:

 • różnego rodzaju kombinezony, fartuchy, okulary ochronne i ochraniacze na obuwie w ilości 48 100 sztuk o wartości 1 806 211,82 zł;
 • termometry w ilości 30 szt. o wartości 5 099,76 zł;
 • ciśnieniomierze w ilości  10 szt. o wartości 850 zł;
 • maski i przyłbice w ilości 201 520 szt. o wartości 612 238,08 zł;
 • rękawiczki ochronne w ilości 47 175 opakowań o wartości 482 923,06 zł.

Łączna wartość asortymentu jednorazowego użytku, chroniącego personel przed zakażeniem wyniosła 2 907 322,72 zł.

Ponadto, w ramach projektu możliwe było zakupienie specjalistycznego sprzętu medycznego o łącznej wartości 2 559 780,64 zł:

 • 2 szt. kapnografów;
 • 6 szt. respiratorów transportowych;
 • systemu monitorowania pacjentów na 3 stanowiskach monitorowanych;
 • 2 szt. aparatów USG;
 • 13 zestawów pomp strzykawkowych;
 • 10 materacy przeciwodleżynowych;
 • 2 szt. systemu ECMO wraz z wyposażeniem;
 • systemu do ultradźwiękowej trombektomii, cewników;
 • tromboelastometru;
 • aparatu USG.

Projekt przewiduje także wsparcie w formie darowizny i użyczenia sprzętu i aparatury medycznej. UCK WUM otrzymało jako darowiznę sprzęt za łączną kwotę 220 931,94 zł oraz możliwość bezkosztowego użytkowania w ciągu 5 lat sprzęt o wartości  4 551 054,36 zł.

W ramach ww. rzeczowego wsparcia znalazły się:

Użyczenie

Darowizna
 Aparaty RTG  5  Ciśnieniomierze  24
 Łóżka OIOM z materacem przeciwodleżynowym i szafką przyłóżkową  20  Pulsoksymetr  10
 Kardiomonitory  20  Reduktory  30
 Centrala monitorująca pacjentów  2  Kamera termowizyjna  2
Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej  35
Pompy strzykawkowe  20
Ssaki  19